Iepirkumi

 

SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumi:


Iepirkumu procedūra


Iepirkuma izsludināšanas datums

Piedāvājuma

iesniegšanas datums un laiks

Uzvarētājs Dokumenti
Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Kalnciemā, Jelgavas novadā un Ānē, Jelgavas novadā 15.08.2022. 19.09.2022. plkst. 10:00

Nolikums

1.Pielikums Āne

1.Pielikums Kalnciems

Jautājumi un atbildes

Rasējumi -

https://failiem.lv/u/k9hwgjk5g

Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Brankās, Jelgavas novadā un Ozolniekos, Jelgavas novadā 15.08.2022. 20.09.2022. plkst. 10:00

Nolikums

1. Pielikums Brankas

1. Pielikums Ozolnieki

Jautājumi un atbildes

Rasējumi -

https://failiem.lv/u/k9hwgjk5g


Dabasgāzes tirdzniecība un  piegāde SIA “Ozolnieku KSDU” gazificētajiem objektiem 4.01.2022. 4.01.2022. plkst. 14:00 Lēmums

Cenu aptauja

Tehniskā specifikācija

Kustamās mantas VW GOLF izsole. 4.08.2021. 17.08.2021. plkst. 10:00

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai

Līguma projekts


Iepirkums 9. panta kārtībā

Skursteņu, ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskās apskates akta pārbaude SIA "Ozolnieku KSDU" pārvaldīšanā esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

ID Nr. 2021/1

24.02.2021.

09.03.2021.

Plksdt 10:00

Lēmums

Līgums

Nolikums

Cenu aptauja

Artēziskā urbuma izveidošana objektā Jelgavas iela 31, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.

17.02.2021.

08.03.2021.

Plkst. 10:00

PĀRTRAUKTS!!!

Grozījumi!!!

Nolikums 22.02.2021. redakcijā

Rakstveida kustamas mantas- traktora un uzkabes izsole 19.11.2020. 17.12.2020. plkst. 10:00 Izsoles noteikumi

Cenu aptauja

Kurināmās šķeldas piegāde SIA "Ozolnieku KSDU" 2020/2021.gada apkures sezonai

19.08.2020.

08.09.2020.

plkst 10:00

Lēmums Uzaicinājums cenu aptaujai

Cenu aptauja

Dabasgāzes tirdzniecība un piegāde SIA "Ozolnieku KSDU" gazificētiem objektiem

19.08.2020.

10.09.2020.

plkst 14:00

Lēmums

GROZĪJUMI!!!

Precizēts 31.08.2020. uzaicinājums cenu aptaujai

Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, īstenošanai ID Nr. OKSDU 2020/3_KF


16.07.2020.

26.08.2020.

plkst. 10:00

Iepirkumu komisijas ziņojums

 

 

Informācija pieejama EIS

Atklāts konkurss "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.", ID Nr. OKSDU 2020/2_KF 16.04.2020.

16.06.2020.

plkst 10.00

Iepirkumu komisijas ziņojums

Informējam, ka tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

Nolikums ar 14.05.2020. grozījumiem

Darba apjomi 1. kārta

Darba apjomi 2. kārta

Darba apjomi 3. kārta

Darba apjomi 4. kārta

Tehniskā specifikācija

Brūvprojekts:

skat.: https://failiem.lv/u/eu6y8q63


Cenu aptauja

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Spartaka 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov., fasādes remonts”

09.04.2020

29.04.2020

plkst.10:00

Darba uzdevums

Cenu aptauja

“Tehniskā stāvokļa apsekošanas atzinums daudzdzīvokļu dzīvojamām  mājām”

08.04.2020

27.04.2020

plkst. 10.00

Lēmums Darba uzdevums

PĀRTRAUKTS!

Atklāts konkurss "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.", ID Nr. OKSDU 2020/1_KF

11.02.2020.

16.03.2020.

Plkst. 14:00

Nolikums ar 26.02.2020 grozījumiem

Grozījumi

Darbu apjomi :

1.kārta

2.kārta

3.kārta

4.kārta

Brūvprojekts:

skat.: https://failiem.lv/u/eu6y8q63

Cenu aptauja

“Tehniskā stāvokļa apsekošanas atzinums daudzdzīvokļu dzīvojamām  mājām”

25.11.2019.

12.12.2019.

Plkst.10:00

Iepirkuma komisijas sēdes atvēršanas protokols

Lēmums

Tehniskā stāvokļa apsekošanas uzdevums

Cenu aptauja

"Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvei Garozas ciemā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā", ID Nr. OKSDU 2019/5

07.11.2019.

25.11.2019.

Plkst. 10:00

Būvuzraudzības līgums

Iepirkuma komisijas sēdes protokols par piedāvājumu atvēršanu

Lēmums

Nolikums

Būvprojekts:

skat. https://failiem.lv/u/9b7nka4p

"Degvielas iegāde SIA "Ozolnieku KSDU" vajadzībām"

ID OKSDU 2019/4

21.10.2019.

05.11.2019.

Plkst.10:00

Iepirkuma komisijas sēdes protokols par piedāvājumu atvēršanu

Lēmums

Līgums

Nolikums

Līguma projekts

Cenu aptauja

"Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciemā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā", ID Nr. OKSDU 2019/3

03.09.2019.

30.09.2019.

Plkst. 11:00

Līgums

Iepirkuma komisijas protokols par uzvarētāja izvērtēšanu

Iepirkuma komisijas 30.09.2019. sēdes protokola grozījumi

Pretendentu piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisijas sēdes protokols

Atbilde uz jautājumiem cenu aptaujā

Jautājumi cenu aptaujai

Atbildes uz jautājumiem cenu aptaujai

Atbildes uz jautājumiem par cenu aptauju

Cenu aptaujas Nolikums

Tehniskā specifikācija-darbu apjomi. AKTUALIZĒTI!

Līguma projekts

Būvprojekts:

skat. https://failiem.lv/u/9b7nka4p

Cenu aptauja

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Iecavas iela 2 skursteņu vainaga pārmūrēšana

30.08.2019.

23.09.2019.

Plkst.10:00

Cenu aptauja

Tehniskā dokumentācija

 

Cenu aptauja gāzes iepirkumam

25.07.2019

19.08.2019

plkst. 10.00

Sēdes protokols

Gāzes cenu aptauja

Gāzes cenu aptauja-precizējums

Cenu aptauja šķeldas iepirkumam 25.07.2019

19.08.2019

plkst. 10.00

Sēdes protokols

Šķeldas cenu aptauja

WORD fails

CENU APTAUJA

Iekšējo siltumtīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Spartaka iela 14, Brankas, Cenu pagasta, Ozolnieku novadā

04.07.2019

22.07.2019

plkst. 10.00

Paziņojums par līguma slēgšanu

Cenu aptauja

Tehniskā dokumentācija

IZSOLE!!!

Kustamā manta

Belarus 320.4

02.05.2019

24.05.2019

plkst.10.00

Nolikums

Vērtējums

IZSOLE!!!

Kustamā manta

Opel Combo

02.05.2019

24.05.2019

plkst. 9.30

Nolikums

Vērtējums

Autoruzraudzības pakalpojumi būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Aizupes - 4, Ozolnieki, vienkāršotā fasādes atjaunošana” īstenošanai” ID Nr. OKSDU 2019/2/2.

17.04.2019

07.05.2019

plkst. 10.00

Līgums

Cenu aptauja

Būvprojekts

„Būvuzraudzības darbu veikšana būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Aizupes - 4, Ozolnieki, vienkāršotā fasādes atjaunošana” īstenošanai”, ID Nr. OKSDU 2019/2/1.

17.04.2019

07.05.2019

plkst. 10.00

Cenu aptauja

Būvprojekts

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku novads

id Nr. OKSDU 2019/2

28.03.2019

08.04.2019

plkst. 11.00

Atvēršanas protokols

Līgums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā dokumentācija

PĀRTRAUKTS!

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku novads

id Nr. OKSDU 2019/1

13.03.2019

08.04.2019

plkst. 11.00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā dokumentācija

Papildus informācija Nr.1

Papildus informācija Nr.2

 

Cenu aptauja

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 15 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde"

22.02.2019 08.03.2019 Darba uzdevums

Cenu aptauja

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Iecavas krastmala 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde"

11.02.2019

22.02.2019

Pagarināts līdz

22.03.2019

Darba uzdevums

Cenu aptauja

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules iela 3, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde"

 

28.01.2019 08.02.2019 Darba uzdevums

Jauna traktora iegāde,

ID Nr.OKSDU 2018/10

21.12.2018

15.01.2019

plkst. 15.00

Protokols

Līgums

Nolikums

“Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas būvuzraudzība Ozolniekos"

ID Nr.OKSDU 2018/9_KF

13.12.2018

14.01.2019

plkst. 10.00

Protokols

 

Līgums

Būvuzraudzības nolikums

Būvprojekts

Cenu aptauja

“Defektu novēršana daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kastaņu ielā 4, Ozolniekos ”

09.11.2018 23.11.2018

Aptaujas veidlapa

Darba uzdevums

PĀRTRAUKTS!

"ATKRITUMU SAVĀKŠANAS AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE, Nr. OKSDU 2018/6"

01.11.2018

03.12.2018 plkst. 13.00

Protokols

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14445?fbclid=IwAR14bJL3g6pt8MWb1o-wUFNAMHwj7A80-Yz-6gmxkGODJsWBMQ2rZO7jGlY


PĀRTRAUKTS!

"SADZĪVES ATKRITUMU UN IEPAKOJUMA KONTEINERU PIEGĀDE, Nr. OKSDU 2018/5 "


01.11.2018

03.12.2018. plkst 10.00

 

Protokols

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14444?fbclid=IwAR0cmrnNrSWyQxXI18tVZgNNOuZ-yrbel23WTv9uvPhd_vf6xp9kfxgboI8

“Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos, ID Nr.OKSDU 2018/4_KF” 01.11.2018 04.12.2018 plkst. 10.00

Protokols

Piedāvājuma aprēķins

Līgums

Nolikums

Būvprojekts

Darba apjoms Excel

“Degvielas iegāde apsaimniekošanas darbību un pakalpojumu nodrošināšanai, Nr. OKSDU 2018/7

 

01.11.2018 13.11.18. plkst. 14.00

Protokols

Līgums

Degvielas nolikums

Līgums

Piedāvājuma tehniskā specifikācija

Cenu aptauja

“Tehniskā stāvokļa apsekošanas atzinums ēkai Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki, Ozolnieku nov.”

17.09.2018 27.09.2018

Apsekošanas uzdevums

Pārtraukts!

“Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos, ID Nr.OKSDU 2018/3_KF”

11.09.2018

12.10.2018

plkst.10.00

Grozījumi nolikumā

Būvprojekts

Darba apjomi

Nolikums

Papildus informācija Nr.1

Pārtraukts!

“Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas būvuzraudzība Ozolniekos, ID Nr.OKSDU 2018/2_KF”

07.08.2018 06.09.2018 plkst.10.00

 

Būvuzraudzības nolikums

Būvprojekts

Cenu aptauja

“Tehniskā stāvokļa apsekošanas atzinums mājām”

02.08.2018 16.08.2018 Protokols Apsekošanas uzdevums

Pārtraukts!

“Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos, ID Nr.OKSDU 2018/1_KF”

31.07.2018

21.08.2018

plkst. 10.00

Iepirkuma nolikums

Darbu apjomi

Būvprojekts

Cenu aptauja šķeldas iepirkumam 27.07.2018

13.08.2018

plkst.14.00

Protokols Šķeldas cenu aptauja
Cenu aptauja gāzes iepirkumam 24.07.2018 03.08.2018 plkst.14.00 Gāzes cenu aptauja
Cenu aptauja mājas Meliorācijas ielā 15 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros 15.06.2018 12.07.2018 Par_cenu_aptauju_Melioracijas_8
Cenu aptauja mājas Meliorācijas ielā 8 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros 15.06.2018 12.07.2018 Par_cenu_aptauju_Melioracijas_15.pdf
Cenu aptauja mājas Rīgas iela 18 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros 15.06.2018 12.07.2018 Par cenu aptauju Rīgas 18