Ūdensapgāde

Centralizētā ūdens apgāde:

 • Ozolnieki ŪSS
 • Brankas ŪSS
 • Garoza ŪSS
 • Emburga ŪSS
 • Jaunpēternieki ŪSS
 • Āne ŪSS

Kopējais centralizēto ūdensvada tīklu garums Ozolnieku novadā:

 • Ozolnieki 15,44 km
 • Brankas 6,3 km
 • Garoza 4,96 km
 • Emburga 2,6 km
 • Āne 6,6 km
 • Tetele- 2,17 km
 • Jaunpēternieki 0,55 km
 • Raubēni 5,154 km

Centralizētā sadzīves kanalizācija:

Sūkņu stacijas:

Ozolnieku novadā kopumā darbojas 21 sūkņu stacija.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises:

 • Ozolnieki NAI
 • Brankas NAI
 • Spartaka NAI
 • Garozas NAI
 • Emburgas NAI
 • Ānes NAI
 • Teteles NAI
 • Teteles skolas NAI
 • Ziedari NAI

Kopējais centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums Ozolnieku novadā:

 • Ozolnieki 11,9 km
 • Brankas 2,34 km
 • Spartaks 1,16km
 • Garoza 1,4 km
 • Emburga 1,6 km
 • Āne 2,48 km
 • Tetele-0,97km
 • Raubēni 3,46 km