Cenrādis

Nr. Pakalpojuma nosaukums mērv. bez PVN Cena
SPRK regulētie pakalpojumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumi
Aukstā ūdens piegāde 0.81 0.98
Kanalizācijas novadīšana 1.49 1.80
Centralizētā siltumapgāde
Siltumenerģijas tarifs Ozolnieku ciemā MWh 76.35 92.38
Siltumenerģijas tarifs Brankas ciemā MWh 97.46 117.93
Siltumenerģijas tarifs Ānes ciemā MWh 101.93 123.34
Maksas pakalpojumi
Speciālistu/strādnieku pakalpojumi
Speciālists (elektriķis, santehniķis, palīgstrādnieks, traktorists u.c.) stunda 13.17 16.00
Sētnieks stunda 6.01 7.30
Būvdarbu speciālists stunda 14.81 18.00
Darbības ar ūdens skaitītājiem
Ūdens skaitītāja plombēšana gab. 3.30 4.00
Ūdens skaitītāja maiņa gab. 24.80 30.00
Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu gab. 45.46 55.00
Komercuzskaites mēraparāta ārpuskārtas verifikācija gab. 16.53 20.00
Tehnikas pakalpojumi
Zāles pļaušana ar trimeri stunda 19.83 24.00
Zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu vai smalcinātāju stunda 45.45 55.00
Zāles pļaušana ar mauriņa pļaujmašīnu (KUBOTA ZD 326) stunda 27.28 33.00
Zāles pļaušana ar raideri stunda 22.32 27.00
Zāles pļaušana ar stumjamo trimeri (bez personāla) stunda 8.26 10.00
Zāles pļaušana ar smalcinātāju* km 20.66 25.00
Zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu km 22.31 27.00
Sniega tīrīšana ar mazjaudas traktoru (līdz 30 ZS) stunda 27.27 33.00
Sniega tīrīšana ar lieljaudas traktoru (virs 30 ZS) stunda 31.40 38.00
Ceļu un ielu attīrīšana no sniega ar traktoru (vienā virzienā)** km 33.06 40.00
Komunālais traktors LANDINI, BELARUS (līdz 40 ZS) stunda 27.27 33.00
Speciālistu transports (vieglais kavas) km 0.83 1.00
Asenizācija
Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanai Ozolnieku NAI m³ 4.96 6.00
Citi pakalpojumi
Administratīvie un pārvaldes izdevumi (dzīvojamo māju pārvaldīšanā) dzīvoklis/gadā 72.00 87.12
Dzīvojamo māju un infrastruktūras apsekošana m²/gadā 0.20 0.24
Avārijas dienesta uzturēšana m²/gadā 0.25 0.30
Dzīvojamo māju renovācijas proecesa administrēšana m²/gadā 0.041 0.05
Dzīvokļu apsekošana reize 28.93 35.00
Atlīdzība OKSDU par tiešajiem maksājumiem rēķins 2.48 3.00
Maksa par OKSDU rēķina piegādi papīra formā uz norādīto adresi rēķins 1.49 1.80