Par mums

 

Dibināšana:

Uzņēmums dibināts 1992. gada 22. aprīlī kā Ozolnieku pagasta pašvaldības komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums, likvidējoties bijušajam Jelgavas MCVU. 1998. gada 6. martā uzņēmums tika reorganizēts par Ozolnieku pagasta pašvaldības bezpeļņas organizāciju „Komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums". 2003. gada 4. jūlijā uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā kā SIA "Ozolnieku KSDU".

Uzņēmuma darbības galvenie virzieni:

  • siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale patērētājiem apkures vajadzībām;
  • karstā ūdens ražošana un piegāde patērētājiem;
  • dzeramā ūdens ieguve un piegāde patērētājiem;
  • kanalizācijas notekūdeņu savākšana, pārsūknēšana un attīrīšana;
  • ielu apgaismojuma apsaimniekošana;
  • dzīvojamā fonda apsaimniekošana.
  • citu pakalpojumu sniegšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, traktortehnikas iznomāšana, santehnisko darbu un citus ar būvniecību saistītus remondarbus)