Par dzīvojamo māju pārvaldnieka maiņu

Datums: 07.03.2022

2022.gada 17.februārī tīmekļa vietnē TEAM tika organizēta to Ozolnieku, Cenu un Salgales pagasta daudzdzīvokļu māju īpašnieku un to pilnvaroto personu tikšanās, kuru pārvaldnieks ir SIA "Ozolnieku KSDU".

Tikšanās mērķis - informēt par SIA "Ozolnieku KSDU" vadības lēmumu, atteikties no dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas ar 2022.gada 30.aprīli un pārrunāt iespējamos risinājumus jauna pārvaldnieka izvēlē.

SIA "Ozolnieku KSDU" un SIA "Jelgavas novada KU" vadība pateicas visiem tiem, kas atrada laiku lai piedalītos sanāksmē, kā arī pauž cerību, ka to māju pārstāvji, kuri sanāksmē nepiedalījās, pilnībā izprot situāciju un ir gatavi paši lemt par pārvaldnieka maiņu.

Ievietojam saiti uz sapulces ierakstu:šeit
Atpakaļ